Sojusz Lewicy Demokratycznej

Władysław Skwarka

Władysław Skwarka lat 60, wykształcenie wyższe, socjolog, Dyrektor Łódzkiego Oddziału PFRON. Od 1990r. Radny Rady Miejskiej,  był Członkiem Zarządu Miasta Łodzi w latach 1998-2000, Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy 1994-1998. Jest Członkiem Rad Społecznych, Wiceprzewodniczącym RM SLD w Łodzi, Przewodniczący Klubu Radnych SLD. Członek i założyciel SdRP i SLD. Od 2012r. jest Członkiem Krajowego Sądu Partyjnego SLD.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z