Sojusz Lewicy Demokratycznej

Sylwester Pawłowski

Urodziłem się 13 września 1958 roku w Łodzi. Z moim rodzinnym miastem związałem całe moje życie. Tutaj się wychowałem i wykształciłem, kończąc kolejno Szkołę Podstawową 182, XXX Liceum Ogólnokształcące, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia podyplomowe z nauk politycznych i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. 

Praca zawodowa:
1981 - 1998  nauczyciel historii i pedagog szkolny
1983 - 1990  oddelegowanie do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
1994 - 1998  prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej w sektorze ubezpieczeń
1998 - 2002  wiceprezydent Miasta Łodzi
2002 - 2005 doradztwo finansowe w prywatnych firmach
2005 - 2011 poseł zawodowy V i VI kadencji
2008 - 2009 wykładowca w szkole wyższej
2012 - 2013 doradztwo finansowe w prywatnych firmach
 
Funkcje publiczne:
1988 - 1990  radny Rady Miasta Łodzi ( wiceprzewodniczący Komisji Oświaty)
1994 - 2005  radny Rady Miejskiej w Łodzi (m. in. przewodniczący Klubu Radnych SLD,
                   przewodniczący Komisji Kultury, przewodniczący Rady Miejskiej, 
                   wiceprezydent Łodzi )
1996 – 1998 radny Sejmiku Województwa Łódzkiego
2002 – 2005 przewodniczący Komisji Kultury Związku Miast Polskich
2005 – 2011 poseł na Sejm RP
 
Działalność społeczna:
2003 – 2013 prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego
2004 – 2013 prezes Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego
2008 – 2013 członek Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego
2012 – 2015 członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej
 
Działalność polityczna:
1977 – 1990 członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KD Łódź Widzew, KŁ PZPR)
1977 – 1981 członek Socjalistycznego Zrzeszenia Studentów Polskich ( Rada Wydziału UŁ)
1981 – 1991 członek Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej ( wiceprzewodniczący ZŁ)
1991 – 1999 członek Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (1994 – 1999 członek
                   Zarządu Miejskiego; 1997 -1999 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej SdRP)
1999 – 2013 członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej (2001 – 2013 członek Zarządu 
                   Miejskiego; 2005 – 2012 przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi; 2008 – 2012 
                   wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej; 2005 – 2012 członek Rady Krajowej)
 

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z